Privacyverklaring

Algemeen

Talkie is een product van Tribble Media. Talkie respecteert de privacy van iedere gebruiker. De informatie die wij over de gebruiker te weten komen (hierna: persoonsgegevens of gegevens) wordt met grootst mogelijkheid zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Tribble Media (waarvan Talkie onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tribble Media is gevestigd op de Korenbloem 10 in Mijdrecht. Vragen over deze privacy verklaring kunnen gesteld worden via info@tribble.nl.

Tribble Media behoudt zich het recht voor om alle gegevens te verstrekken wanneer een andere partij Talkie zal overnemen bij verkoop van het platform.

Talkie App

De app van Talkie slaat géén ingevoerde teksten of tegels op in de cloud. De teksten die worden ingevoerd in het “Tekst naar spraak”-segment worden na het wissen of afsluiten van de app pertinent verwijderd. De tegels die worden opgeslagen in het Soundboard, worden lokaal opgeslagen in de SQLite-database van het apparaat. Dit wordt dus niet opgeslagen in de cloud. Nadat ervoor is gekozen om de tegel te verwijderen door middel van het Prullenbak-icoon, worden de tegels pertinent verwijderd.

Talkie PRO

Om van de PRO-functionaliteiten gebruik te maken en betalingen te registreren en te koppelen aan een individu, vragen wij de gebruiker met een bestaand Google of Apple account zich aan te melden. De registratie gebeurt met Google Firebase Authorisatie, die een koppeling maakt met een Google- en Apple-account door middel van een hashtoken. We kunnen alleen e-mailadressen inzien; in het geval van Apple-accounts zijn dat soms versleutelde e-mailadressen. Wachtwoorden slaan wij niet op, omdat het inloggen plaatsvindt bij de diensten van Google en Apple, die optioneel door de gebruiker ook beveiligd kunnen worden door tweestapsverificatie.

Webshop

Talkie vraagt bij elke bestelling van een product via de webshop om persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn nodig om het product te versturen naar de klant te kunnen sturen. De klant van de webshop kan geen account aanmaken en later inloggen, dus we bewaren geen wachtwoorden.

Doeleinden

Wij gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden dan voor andere doeleindes dan hierboven aangegeven.

Beveiliging

De gegevens van het soundboard wordt lokaal op het apparaat bewaard. Wanneer de app verwijderd wordt zal ook alle data verwijderd zijn. Talkie gaat er vanuit dat de smartphone of tablet zodanig beveiligd is dat er geen zorgen gemaakt hoeft te worden over de opgeslagen tegels in het soundboard.

Cookies

Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra de gebruiker inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met de login informatie en schermweergave opties. Zodra er uitgelogd wordt van het account, zullen de login cookies verwijderd worden.

We maken ook gebruik van Google Tag Manager waarin de tags geïmplementeerd zitten zoals voor webteller Google Analytics, advertentieplatform Google Ads en Microsoft Bing Ads. Deze tags houden bezoeken en acties bij die een gebruiker doet op de website om statistieken te kunnen meten. Uiteraard worden persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens van het soundboard wordt lokaal op het apparaat bewaard. Wanneer de app verwijderd wordt zal ook alle data verwijderd zijn.

Talkie bewaart de gegevens die voortkomen uit de webshop zo lang als dat nodig is om de omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Talkie uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Talkie echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Talkie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwijderen persoonsgegevens

Talkie behoudt het recht om gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd in te zien. Dit doen wij alleen wanneer daar reden toe is, zoals bij het verlenen van klantenservice.

Gebruikers kunnen hun accountgegevens zelf inzien, wijzigen en hun profiel definitief verwijderen onderaan via ‘Account verwijderen’, dat te vinden is onder het tandwielicoontje bovenin de menubalk wanneer zij zijn ingelogd.

Wanneer een profiel wordt verwijderd door de gebruiker zelf, door Talkie zelf of automatisch via het systeem, worden alle informatie en voorkeuren definitief verwijderd van hun apparaat en in het geval van Talkie Pro uit de database. Deze zijn daarna niet meer te herleiden, tenzij er een verouderde back-up wordt teruggezet in geval van problemen met de website of app.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze privacy verklaring. Lees deze Privacy Policy regelmatig even door op eventuele wijzigingen.

Laatst geupdate: 12 januari 2024

Text to speech iPhone app   Text to speech Android app   Text to speech WordPress plugin