Privacyverklaring

Algemeen

Talkie is een product van Tribble Media. Talkie respecteert de privacy van iedere gebruiker. De informatie die wij over de gebruiker te weten komen (hierna: persoonsgegevens of gegevens) wordt met grootst mogelijkheid zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Tribble Media (waarvan Talkie onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tribble Media is gevestigd op de Korenbloem 10 in Mijdrecht. Vragen over deze privacy verklaring kunnen gesteld worden via info@tribble.nl.

Tribble Media behoudt zich het recht voor om alle gegevens te verstrekken wanneer een andere partij Talkie zal overnemen bij verkoop van het platform.

Talkie App

De app van Talkie slaat géén gegevens op in de cloud. Teksten die ingevoerd worden bij tekst naar spraak worden niet opgeslagen en nadat de app afgesloten wordt of op de Prullenbak-icoon wordt gedrukt pertinent verwijderd.

Wanneer de gebruiker de applicatie van Talkie op zijn of haar apparaat installeert wordt er een locale database aangemaakt. De data van het soundboard wordt lokaal opgeslagen op de smartphone of tablet. De data wordt dus niet geupload naar de cloud.

Gebruikers kunnen tegels downloaden vanuit een bibliotheek die wél is opgeslagen in de cloud. Wanneer tegels gedownload wordt worden deze opgeslagen in de lokale database van de app.

Om gebruik te maken van de spraak naar tekst functie en gesproken teksten op te slaan in het soundboard wordt er toegang gevraagd aan de microfoon van de telefoon. Ook vraagt de app toegang tot de foto gallerij wanneer de gebruiker een afbeelding wil gebruiken voor de tegels.

Webshop

Talkie vraagt bij elke bestelling van een product via de webshop om persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn nodig om het product te versturen naar de klant te kunnen sturen. De klant van de webshop kan geen account aanmaken en later inloggen, dus we bewaren geen wachtwoorden.

Doeleinden

Wij gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden dan voor andere doeleindes dan hierboven aangegeven.

Beveiliging

De gegevens van het soundboard wordt lokaal op het apparaat bewaard. Wanneer de app verwijderd wordt zal ook alle data verwijderd zijn. Talkie gaat er vanuit dat de smartphone of tablet zodanig beveiligd is dat er geen zorgen gemaakt hoeft te worden over de opgeslagen tegels in het soundboard.

Cookies

Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra de gebruiker inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met de login informatie en schermweergave opties. Zodra er uitgelogd wordt van het account, zullen de login cookies verwijderd worden.

We maken ook gebruik van Google Tag Manager waarin de tags geïmplementeerd zitten zoals voor webteller Google Analytics, advertentieplatform Google Ads en Microsoft Bing Ads. Deze tags houden bezoeken en acties bij die een gebruiker doet op de website om statistieken te kunnen meten. Uiteraard worden persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens van het soundboard wordt lokaal op het apparaat bewaard. Wanneer de app verwijderd wordt zal ook alle data verwijderd zijn.

Talkie bewaart de gegevens die voortkomen uit de webshop zo lang als dat nodig is om de omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Talkie uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Talkie echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Talkie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren aan deze privacy verklaring. Lees deze Privacy Policy regelmatig even door op eventuele wijzigingen.

Text to speech iPhone app   Text to speech Android app   Text to speech WordPress plugin